KAISER-TEKNOLOGIA

Ylivertaista taloudellisuutta, ympäristölle ystävällisesti

"Kanavien puhdistuksen ja teollisen jätteenkäsittelyn" alalla KAISERista on tullut synonyymi innovatiivisille teknisille ratkaisuille. KAISER-ajoneuvojen tärkeät ydinkomponentit kuten korkeapainepumput, tyhjiöpumput ja kierrätysjärjestelmät koostuvat omasta teknologiastamme ja muodostavat optimaalisesti yhteensopivan konseptin.

Tällainen kokonaisjärjestelmä tarjoaa asiakkaillemme huomattavia etuja. Erinomainen tehokkuus, suurempi kuormauskyky ja alhaisemmat huoltokulut takaavat ajoneuvon taloudellisuuden. Lisäksi pakokaasu- ja melupäästöt vähenevät, koska tarvitaan vähemmän tankkaus- ja kaatopaikka-ajoja.

Teknologia ydinkompetenssina

KAISERin tuotteet erottuvat korkean teknologisen riippumattomuutensa ansiosta. Ne ovat monissa maissa tiettyjen teknologisten ratkaisujen standardi.

"Ymmärrämme, että innovaatio - asiakkaan hyötyä ajatellen - on avain teknologisen etumatkamme säilyttämiseksi nyt ja tulevaisuudessa ja johtajuutemme kehittämiseksi. Siksi KAISER investoi edistykselliseen tuotestrategiaan, asiakaslähtöisyyteen, vahvaan brändipolitiikkaan sekä tehokkaaseen yrityskulttuuriin. Tällaisen kulttuurin ja työntekijöiden kestävässä kehityksessä auttavat jatkuvuus ja luotettavuus strategisessa suuntautumisessa sekä omistajarakenteessa ja johdossa. Sellainen jatkuvuus luo turvallisuutta."

Markus Kaiser


KAISER PAINEMUUNTAJA - KDU

Toiminta

KAISERin kehittämä painemuuntajaperiaate on osoittautunut 40 vuoden ajan ideaaliseksi ratkaisuksi kanavien puhdistukseen - varsinkin yhdessä veden talteenoton kanssa. KDU on hydraulikäyttöinen korkeapainevesipumppu, joka muuntaa öljyn paineen/määrän suoraan veden paineeksi/määräksi. Paine ja läpivirtaustilavuus voidaan asettaa toisistaan riippumatta.

Erinomaista tehokkuutta

Alkaen kuorma-auton voiman ulosotosta, KDU:n käyttö tapahtuu teho- ja painesäädelyllä hydraulipumpulla. Tarvittava teho sovitetaan eri huuhtelutöihin. Yhdessä virtausoptimoidun ja symmetrisen johtimien asettelun kanssa voidaan polttoaineen kulutusta vähentää huomattavasti.

Käyttövarma ja huoltopihi

Toisin kuin 3-mäntäisen HD-vesipumpun, KDU:n mäntien liike on erittäin hidasta. Siksi KDU on kuivakäyntivarma ja likaisen veden kestävä. Vähemmät liikkuvat osat takaavat pehmeän käynnin ja alhaisen melutason. Veden puolelle asetettuja venttiilejä voidaan käyttää useampaa kerrallaan. Hydraulinen käyttö tarkoittaa, että huoltoherkkää mekaanista käyttöä ei tarvita. Veden paine asetetaan ja säädetään hydrauliselta puolelta. Veden korkeapainepuolelta voidaan siten jättää pois kulutukselle herkkä paineensäätöohitusventtiili.


KAISER VESIRENGASPUMPPU - KWP

Toiminta

KAISER kehitti jo 80-luvun puolivälissä ensimmäisen kevytrakenteisen vesirengaspumpun liikkuvaan käyttöön. KWP:n kotelossa epäkeskoroottori muodostaa keskipakovoimalla vesirenkaan. Vaihtelemalla tilavuutta roottorikammiossa imetään ilmaa sisään ja paineistetaan se. Tämä rakenne suojaa hyvin likahiukkasilta ja sopii hyvin märkien ja kuivien aineiden imemiseen. Kontaktivapaa roottori varmistaa tasaisen käynnin ja pitkän eliniän. KWP ei kontaminoi pumpun poistoilmaa voiteluaineilla ja öljyillä. Öljyssä olevia laakereita ei tule huoltaa.

Kevyt ja luotettava

Kevyt rakenne parantaa ajoneuvon hyötykuormaa. Integroitu intercooler-järjestelmä huolehtii jatkuvasti alhaisesta käyttöveden lämpötilasta. Jatkuva käyttö on mahdollista myös korkeissa lämpötiloissa. Edes pitkät imutyöt tyhjiön huipputehoalueella eivät aiheuta KWP:n ylikuumenemista.

Asennus puhtaan veden säiliöön - patentoitu

KWP:n asennus puhtaan veden säiliöön muodostaa luonnollisen jäähdytyksen, jäätymisen eston vesieristyksellä ja paremman äänieristyksen. Lyhyt imuliitäntä lietesäiliöön varmistaa optimaalisen tehokkuuden. Tämä rakenne mahdollistaa imu-/painekäytön myös kaltevilla pinnoilla.


KAISER ROTOMAX - VEDEN TALTEENOTTO

Patentoitu KAISER-järjestelmä

Veden talteenoton ROTOMAX-järjestelmän sydän on oskilloivasti pyörivä suodatinrumpu. Etummaiseen lietetankin osaan rakennettu yksivaiheinen suodatinjärjestelmä erottelee kiinteän aineen viemärivedestä. Suodatettu vesi syötetään suoraan (ilman selkeytysallasta) KAISER painemuuntajaan tulevaa huuhtelukäyttöä varten.

Ylivertaista taloudellisuutta

Luopumalla huuhteluveden tankkauksen tarpeesta vähennetään polttoaineen ja veden kulutusta. Yhdistämällä KDU:n kanssa voidaan luopua myös monivaiheisista suodatinjärjestelmistä. Tämä vähentää painoa ja puhdistuksen sekä huollon tarvetta. KAISER-ajoneuvot tarjoavat muihin viemärinpuhdistusajoneuvoihin verrattuna jopa 4,5 tonnia enemmän hyötykuormaa.

Luotettava vaikeimmissakin olosuhteissa

Oskilloivasti pyörivän suodatinrummun itsepuhdistavaa toimintaa tukee lisäksi takaisinhuuhtelukastelujärjestelmä. Mikään muu markkinoilla oleva järjestelmä ei pärjää jatkuvassa käytössä erityisen rasvaisissa ja likaisissa viemäreissä niin hyvin kuin KAISERin ROTOMAX-järjestelmä takaisinhuuhtelulla.

Luonnovarojen varovaista käyttöä

Veden talteenottojärjestelmällä säästetään 90 000 litraa puhdasta vettä 5 tunnin huuhtelussa huuhteluteholla 300 litraa minuutissa. Pakokaasu- ja melupäästöt vähenevät, koska tarvitaan vähemmän tankkaus- ja kaatopaikka-ajoja. Myös ajoneuvon kuormitus vähenee merkittävästi.

"PATENTOITU KAISER-TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ 24 000 000 LITRAA PUHDASTA VETTÄ VUODESSA AJONEUVOA KOHTI."