TECHNOLÓGIA SPOLOČNOSTI KAISER

Premyslená hospodárnosť, šetrnosť k životnému prostrediu

V odvetví „čistenia kanalizácie a likvidácie priemyselného odpadu“ spoločnosť KAISER predstavuje synonymum pre inovatívne technické riešenia. Základné prvky vozidiel značky KAISER, ako sú vysokotlakové čerpadlo, vákuové čerpadlo a recyklačný systém, predstavujú patentované technológie a vzájomne vytvárajú optimálne koordinovaný koncept.

Tento celý systém ponúka našim zákazníkom výrazné výhody. Vynikajúci stupeň účinnosti, väčšie užitočné zaťaženie a nízke nároky na údržbu zaisťujú vysokú hospodárnosť vozidiel. Navyše sa značne znižujú emisie výfukových splodín a hluku vďaka menšiemu počtu tankovaní a jázd na skládky.

Technológia ako kompetencia

Produkty spoločnosti KAISER sa vyznačujú vysokou úrovňou technologickej nezávislosti. V mnohých krajinách sa uplatňujú ako odporúčaný etalón pre technické riešenia.

„Sme si vedomí toho, že inovácie – orientované na prospech zákazníka – sú kľúčom k tomu, aby sme si tak, ako dnes, aj v budúcnosti zachovali náš technologický náskok a rozšírili našu vedúcu pozíciu. Z tohto dôvodu investuje spoločnosť KAISER do perspektívnych produktových stratégií, blízkosti k zákazníkom, silnej politiky značky a v neposlednom rade do efektívnej kultúry podniku. Trvalému rozvoju tejto kultúry a zamestnancov napomáha kontinuita a spoľahlivosť v strategickej orientácii, ako aj v štruktúre majiteľov a riadenia. Takáto kontinuita vytvára istotu.“

Markus Kaiser


TLAKOVÉ ČERPADLO KAISER – KDU

Funkcia

Princíp tlakového čerpadla, ktoré vyvinula spoločnosť KAISER, sa už vyše 40 rokov prejavuje ako ideálne riešenie na čistenie kanálov – predovšetkým v kombinácii so spätným získavaním vody. KDU je hydraulicky poháňané vysokotlakové vodné čerpadlo, ktoré mení tlak/množstvo oleja priamo na tlak/množstvo vody. Tlak a prietokové množstvo sa môžu nastaviť nezávisle od seba.

Vynikajúci stupeň účinnosti

Vychádzajúc z vedľajšieho pohonu nákladného automobilu je pohon KDU realizovaný prostredníctvom výkonovo a tlakovo regulovaného hydraulického čerpadla. Potrebný výkon sa prispôsobí rôznym preplachovacím prácam. V kombinácii s prúdovo optimalizovanou, symetrickou trasou vedenia sa zreteľne redukuje spotreba pohonných látok.

Bezpečný pri prevádzke a nenáročný na údržbu

Na rozdiel od vysokotlakového vodného čerpadla podľa 3-piestového plunžerového princípu je pohyb piestov KDU veľmi pomalý. Tým je KDU bezpečné pri prevádzke na sucho a odolné voči znečistenej vode. Tých niekoľko pohyblivých dielov zaisťuje hladkú prevádzku a nízku hlučnosť. Ventily, ktoré sú namontované na strane s vodou, sa môžu použiť viacnásobne. Vďaka hydraulickému pohonu sa nevyžaduje mechanický pohon náročný na údržbu. Tlak vody sa nastavuje a riadi na hydraulickej strane. Na strane tlaku vody tak nemusíte použiť tlak regulujúci obtokový ventil, ktorý je náchylný na opotrebovanie.


VÁKUOVÉ ČERPADLO KAISER – KWP

Funkcia

Spoločnosť KAISER vyvinula už uprostred 80-tych rokov prvé vákuové čerpadlo s ľahkou konštrukciou pre mobilné použitie. V kryte KWP tvorí excentricky usporiadaný rotor prostredníctvom odstredivej sily kruh vody. Zmenami objemu v komorách rotora sa nasáva a zhusťuje vzduch. Tento typ konštrukcie dosahuje vysokú odolnosť proti čiastočkám špiny a vynikajúco sa hodí na nasávanie mokrých a suchých médií. Bezkontaktný rotor zaisťuje hladkú prevádzku a dlhú životnosť. KWP nespôsobuje kontamináciu odpadového vzduchu čerpadla mazacími prostriedkami a olejmi. Ložiská, bežiace v olejovom kúpeli, sa nemusia udržovať.

Ľahké a spoľahlivé

Ľahká konštrukcia zvyšuje užitočné zaťaženie vozidla. Integrovaný medzichladičový systém sa stará o konštantne nízke tepelné hospodárenie s prevádzkovou vodou. Aj pri vysokých vonkajších teplotách je možná nepretržitá prevádzka. Ani dlhé nasávanie v rozsahu najvyššieho podtlaku nezapríčiňuje prehriatie KWP.

Zabudovanie do komory s čistou vodou – patentované

Zabudovaním KWP do komory s čistou vodou sa dosiahne dodatočné prirodzené chladenie, ochrana proti mrazu vďaka izolácii vody a zvýšená izolácia hluku. Krátke nasávacie vedenia ku kalovej nádrži zabezpečujú optimálny stupeň účinnosti. Táto konštrukcia umožňuje aj nasávaciu/tlakovú prevádzku v naklonenom stave.


KAISER ROTOMAX – SPÄTNÉ ZÍSKAVANIE VODY

Patentovaný systém spoločnosti KAISER

Srdcom systému na spätné získavanie vody ROTOMAX je oscilujúco sa točiaci bubon. Tento jednostupňový filtračný systém, zabudovaný v prednej časti kalovej nádrže, oddeľuje pevné častice od odpadovej vody. Prefiltrovaná voda sa privádza priamo (bez usadzovacej nádrže) do tlakového čerpadla KAISER na ďalšie procesy preplachovania.

Premyslená hospodárnosť

Odpadá jazdenie pre doplnenie preplachovacou vodou, redukuje sa spotreba pohonných látok a vody. Nasadením KDU sa môžete zriecť viacstupňového filtračného systému. Toto znižuje váhu nadstavby a redukuje náklady na čistenie a údržbu. Vozidlá KAISER ponúkajú v porovnaní s inými vozidlami na čistenie kanálov až do 4,5 tony viac užitočného zaťaženia.

Spoľahlivý aj v najťažších podmienkach

Samočistiaci efekt oscilujúco sa točiaceho bubna dodatočne podporuje spätný preplachovaco-čistiaci systém. Žiadny iný systém na trhu nezvládne trvalé nasadenie v kanáloch s vysokými podielmi tuku a extrémnym znečistením porovnateľne so systémom KAISER ROTOMAX so spätným preplachovaním.

Šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi

Systém spätného získavania vody ušetrí 90 000 litrov čistej vody pri rýchlosti preplachovania 300 litrov za minútu a dĺžke preplachovania 5 hodín. Podstatne sa redukujú emisie výfukových plynov a hluku prostredníctvom menej častých jázd na doplnenie paliva a na skládku. Zreteľne sa znižuje aj dopravné zaťaženie.

„PATENTOVANÝ SYSTÉM SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA VODY ZNAČKY KAISER USPORÍ 24 000 000 LITROV ČISTEJ VODY ROČNE PRE KAŽDÉ VOZIDLO.“