Dataskyddsföreskrifter

På vår webbplats tar vi skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd samt efter denna dataskyddsförklaring.

Om inget annat anges är KAISER AG dataskyddsrättsligt ansvarig för de uppgifter som vi samlar in via webbplatsen och som omfattas av denna sekretesspolicy.

Vårt företags huvudkontor är:
KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald
Liechtenstein

Furstendömet Liechtensteins Dataskyddskontor (Dataskyddsmyndighet) är vår myndighet för dataskydd inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Den dataskyddsansvarige vid Furstendömet Liechtensteins Dataskyddskontor kan nås på följande adress:

Dataskyddskontoret för Furstendömet Liechtenstein
Chef för Dataskyddsmyndigheten: Dr Marie-Louise Gächter-Alge
Städtle 38
9490 Vaduz
Telefon: +423 236 60 90
info.dss@llv.li  

Insamling, användning, överföring, valmöjlighet

Du behöver inte registrera dig för att använda vår webbplats. Om du bara besöker vår webbplats samlar vi inte in någon personlig information från dig. Vissa data kommer dock att genereras genom användning av cookies, som beskrivs nedan.

Ibland kanske du ändå vill registrera dig för att få regelbundna uppdateringar från KAISER. Vi informerar regelbundet registrerade användare om våra tjänster, publikationer och produkter, eller om nödvändigt, kontaktar vi dig om andra marknadsföringsändamål. I vilket fall sker ingen överföring av personuppgifter till tredje part. Data som samlas in under registreringen, skyddas under överföringen via internet genom bransch-standardiserad krypteringsteknik.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. De här är små textfiler som med hjälp av webbläsaren läggs på din enhet. De gör ingen skada. Baserat på informationen i cookies kan vi underlätta navigering och möjliggöra att våra webbsidor visas på ett korrekt sätt. I inget fall kommer de uppgifter som vi samlar in vidarebefordras till tredje part eller dina personuppgifter sammankopplas utan ditt samtycke. Några cookies finns kvar på enhetens minne tills du tar bort dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Om du inte önskar detta kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och du kan tillåta eller vägra detta i enskilda fall. Vid inaktivering av cookies kan funktionaliteten av vissa delar på vår webbplats vara begränsad.

Dataskyddsföreskrift för användning av plugins för sociala medier

 

Vi använder enkla länkar till sociala nätverk som Facebook, LinkedIn och Youtube på vår webbplats. När du lämnar vår webbplats kan ytterligare information samlas in, om du är inloggad på den sammankopplade sociala medietjänsten. För mer information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna, samt dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, se dataskyddshänvisningar för respektive plattformar:

1.     Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; www.facebook.com/policy.php

2.     Youtube: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; www.google.de/intl/de/policies/privacy/

3.     Linkedin: LinkedIn Irland, Wilton Plaza, Dublin 2, Irland; www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Dataskyddsförklaring för användandet av Google Analytics

 

På vår webbplats används "Google Analytics", en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043 USA, för att utvärdera användningen av webbplatsen. Google Analytics använder cookies som sparas på din dator. Innehållet i den informationen om den besökandes webbplats- och internetanvändning kan behandlas och utvärderas av Google. Uppgifterna som samlas in av Google kan överföras av Google till länder utanför EU och EES, särskilt USA. Google har emellertid underkastat sig Privacy Shield Framework. Mer information om dina rättigheter finns på ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/citizens-guide_en.pdf. Dessutom ser vi till att din IP-adress anonymiseras innan den skickas till Google.

 

Google Maps

 

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via IFrames. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och sparas där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användandet av Google Maps görs i syfte att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f i dataskyddsförordningen.

För mer information om hantering av användardata, se Googles dataskyddspolicy: www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

 

Du är intresserad av ett samarbete med KAISER

På KAISER:s webbplats hittar du alltid lediga tjänster under rubriken "Karriär och utbildning". Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt informerar oss om detta i samband med att du kontaktar oss (t.ex. via e-post till personal@kaiser.li). Vi använder informationen som du tillhandahållit enbart för att behandla din förfrågan. Sökandedata kommer att skyddas i enlighet med lagkrav och raderas inom rätt tid. Vi påpekar att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett komplett skydd av data mot obehörig åtkomst av tredje part är inte möjlig.

Förändring av data, datalagring och rättigheter

Information som samlas in av besökare på webbplatsen sparas endast i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten. Du har naturligtvis även när som helst, rätt till information, korrigering, radering och återkallelse.

Om dina uppgifter måste uppdateras eller ändras, eller bör tas bort från våra underlag, eller om du på annat sätt vill nyttja någon av rättigheterna, kontakta oss när som helst med din begäran.