KAISER-TEKNIK

Överlägsen ekonomisk effektivitet samt miljövänlig

Inom branschen för rengöring av avlopp och industriavfall har KAISER har blivit synonymt med innovativa tekniska lösningar. Betydande kärnelement från KAISER-fordon såsom högtryckspump, vakuumpump och återvinningssystem representerar egenutvecklade tekniker och bildar ett perfekt matchat koncept.

Detta kompletta system ger stora fördelar för våra kunder. Genom utmärkt effektivitet, mer nyttolast och låga underhållskostnader kan hög effektivitet av fordonen säkerställas. Dessutom är buller och avgasutsläpp minskas väsentligt genom mindre eftertanks- och deponitransporter.

Teknik som kärnkompetens

Produkterna från KAISER kännetecknas av goda teknologiska egenskaper. De betraktas i många länder som en referens för specifika tekniska lösningar.

"Vi inser att innovation är nyckeln för att behålla vårt teknologiska försprång i dag och i framtiden och för att utöka vårt ledarskap – med fokus på kundens behov. Därför har KAISER investerat i banbrytande produktstrategi, kundfokus, starka varumärken, och inte minst en stark företagskultur. Detta är viktigt för en hållbar utveckling av denna kultur och för att ge medarbetarna kontinuitet och tillförsikt till den strategiska inriktningen samt till ägarstrukturen och till ledarskapet. En sådan kontinuitet skapar trygghet."

Markus Kaiser


KAISER TRYCKOMVANDLARE - KDU

Funktion

Den av KAISER utvecklade tryckomvandlaren har i mer än 40 år varit en idealisk lösning för rening av avlopp, särskilt i kombination med vattenåtervinning. KDU är en hydrauldriven högtrycksvattenpump som omvandlar oljetryck/-mängd direkt i vattentrycket/-mängden. Tryck och flödeshastighet kan justeras oberoende av varandra.

Utmärkt effektivitet

Från lastbilens kraftuttag sker drivningen av desKDUs via en prestanda- och tryckstyrd hydraulpump. Den erforderliga effekten är anpassad till olika utsläpp av material. I kombination med en flödesoptimerad har symmetrisk dirigering av bränsleförbrukningen minskat avsevärt.

Tillförlitlig och lättskött

I motsats till en HD-vattenpump efter principen 3-kolvspump är kolvrörelsen för tryckomvandlaren mycket långsam. Därigenom kan tryckomvandlaren köras torr och bli okänslig för smutsigt vatten. Det finns få rörliga delar för att säkerställa en smidig drift och låg ljudnivå. Ventilerna på vattensidan kan användas flera gånger. Den hydrauliska drivningen behövs inte om ingen underhållsintensiv mekanisk drivning är nödvändig. Vattentrycket ställs in och regleras på den hydrauliska sidan. På vattenhögtryckssidan kan därmed en förslitningsbenägen tryckregleringsbypass-ventil undvikas.


KAISER VATTENRINGPUMP - KWP

Funktion

KAISER utvecklade redan mitten av 80-talet den första vattenringpumpen i lättviktskonstruktion för mobil användning. I huset på vattenringpumpen bildar en excentrisk rotor en vattenring genom centrifugalkraften. Genom volymförändringar i rotorkamrarna sugs luft in och komprimeras. Denna konstruktion resulterar i en hög motståndskraft mot smutspartiklar och är idealisk för sugning av våta och torra medier. Den kontaktfria rotorn garanterar en jämn drift och lång livslängd. Vattenringpumpen orsakar ingen kontaminering av pumpluften av smörjmedel och oljor. Det lagret som löper i oljebadet kräver inget underhåll.

Lätt och tillförlitlig

Den lätta konstruktionen ökar nyttolasten av fordonet. Det integrerade Intercooler System ger en genomgående låg temperatur för driftvattnet. Även vid höga utomhustemperaturer är kontinuerlig drift möjlig. Inte heller under långvariga sugarbeten i slutvakuumområdet sker någon överhettning av vattenringpumpen.

Installation i färskvattenkammaren - patenterad

 

Genom att bygga in vattenringpumpen i färskvattenkammaren fås dessutom naturlig kylning, frostskydd via vattenisolering och förstärkt ljudisolering. De korta sugledningarna till slamtanken säkerställer en optimal effektivitet. Denna konstruktion möjliggör också ett sug/tryck i tippat läge.


KAISER ROTOMAX - VATTENÅTERVINNING

Patenterat KAISER-system

Det viktigaste i vattenåtervinningssystemet ROTOMAX är en oscillerande roterande filtertrumma. Inbyggd i den främre slamtanken skiljer detta enstegs filtersystem fasta ämnen från avloppsvattnet. Det filtrerade vattnet matas direkt till KAISER tryckomvandlare för ytterligare sköljning (utan sedimenteringsbassäng).

Överlägsen ekonomisk effektivitet

Körfält för tankning av sköljvatten, bränsle- och vattenförbrukningen minskas Genom kombination med tryckomvandlare kan ett flerstegsfiltersystem undvikas. Detta minskar konstruktionsvikten och reducerar rengöring och underhåll. KAISER-fordon erbjuder upp till 4,5 ton mer nyttolast i jämförelse med andra avloppsrengöringsfordon.

Tillförlitlig under tuffa förhållanden

Den självrengörande effekten av oscillerande roterande filtertrumma får dessutom stöd av ett returspolningssystem. Inget annat system på marknaden kan övervinna kontinuerlig användning i avlopp med högt fettinnehåll och extrem nedsmutsning som är jämförbart med KAISER-systemet ROTOMAX med returspolning.

Försiktig användning av naturresurser

Med vattenåtervinningssystemet sparas 90 000 liter färskvatten vid spolning av 300 liter per minut och en spolningsperiod på 5 timmar. Dessutom minskas buller och avgasutsläpp väsentligt genom mindre eftertanks- och deponitransporter. Även trafikbelastningen har minskat avsevärt.

”DET PATENTERADE KAISER-ÅTERVINNINGSSYSTEMET SPARAR 24 MILJONER LITER FÄRSK VATTEN PER ÅR OCH FORDON.”