KAISER AG förvärvar den amerikanska tillverkaren Premier

Med förvärvet av verksamheten i Premier Oilfield Equipment från Denver, Colorado tar KAISER AG ett viktigt strategiskt steg för att utöka sin globala marknadsposition.

Schaanwald, 2017/06/01 | KAISER AG tar i en inkråmsaffär 100 % av verksamheten av Premier Oilfield Equipment från Denver, Colorado, USA och blir därmed den enda tillverkaren av fordon för rengöring av avlopp och avfallshantering som agerar internationellt. Särskilt i USA har denna verksamhet tidigare präglats mycket regionalt och uteslutande drivits av amerikanska företag.

Visionen för det nya bolaget KAISER PREMIER är tydlig: ledande position på den amerikanska marknaden för återanvändningsfordon med KAISER-teknik och ytterligare expansion av det befintliga produktsortimentet med så kallade Hydrovacs eller grävsugmaskiner. Dessutom kommer även KAISER mobila spindelgrävare att få en ökad publicitet och marknadsnärvaro i USA.

”Vår värdeorientering och samtidiga innovationskraft som ett familjeföretag är fortfarande grunden för vår internationella framgång. Detta utgör också en hörnsten för en hållbar utveckling i framtiden”, gläder sig VD Markus Kaiser över det framgångsrika förvärvet.

Premier Oilfield Equipment.

Premier Oilfield Equipment var ursprungligen en leverantör av specialtankar och släpvagnar för olje- och gasindustrin och har med åren förskjutit sitt fokus till Hydrovac-fordon. Samtidigt finns det nuvarande främsta utbudet av produkter inom flera produktsegment av grävsugare. Företaget och produktionsanläggningarna finns ungefär en timme utanför Denver i Fort Morgan, Colorado.

Närhet till kunden och regionalt stöd.

Under de senaste nio åren är Premier redan det fjärde företaget som grundats eller förvärvats av KAISER AG. 2008 öppnades ytterligare en produktionsanläggning i Slovakien, 2011 övertogs Eur-Mark, marknadsledare i Skandinavien, och i april 2014 förvärvades slutligen det italienska traditionella företaget Moro från Italien.

”Med vid det här laget 500 anställda på sex produktionsanläggningar har vi utökat vår globala marknadsposition. För mig förblir "nära kunden" i fokus. Vi får internationell erfarenhet, men förblir förankrade regionalt”, är Markus Kaiser övertygad om.

ta reda på mer

www.kaiserpremier.com