AVLOPPSRENGÖRING OCH INDUSTRIAVFALL

Spetskompetens för innovation

Rengöring av avloppssystem är knappast ett problem för allmänheten. Därför är det inte heller så känt hur mycket högteknologi som finns för ett effektivt underhåll av denna viktiga infrastruktur. Med internationellt fokus på modern miljöteknik blir kraftfulla och effektiva avloppsrengöringsfordon allt viktigare. KAISER är en synonym för innovativa tekniska lösningar. KAISER-gruppen är med sina internationella platser världsledande. 


Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +423 377 21 21
sales(at)kaiser.li

Service

T +423 377 21 21
service(at)kaiser.li

Utbildningstider

15. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
1 free places
16. januari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
22. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
23. januari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
4 free places
12. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
13. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
7 free places
19. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
20. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
26. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
4 free places
27. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
5 free places